Job afklaring

Det store fokus er på dig og er virksomhedsrettet forløb, herunder kombinationsforløb med samtaler og virksomhedsrettede tilbud.

Et forløb kan se sådan ud:

 

+  Personlig handlingsplan
+  Muligheder og vilkår
+  Arbejdsfelt – brancher og muligheder
+  Karriere og motivation
+  Realkompetencevurdering
+  Mentorordning

 

+  Coaching
+  Etablering af virksomhedspraktik
+  Etablering af Fleksjob
+  Etablering af job med løntilskud
+  Uddannelse

 

 

 

 

 

Når du henvises til Jobafklaring, bliver du indkaldt til en visitationssamtale, hvor du og en konsulent fra +Care medvirker.

Vi har løbende personlig, telefonisk og digital kontakt med hinanden under hele forløbet.