Vi har fokus på dig

+Care tilbyder en individuel og intensiv indsats der kan få ledige borgere i beskæftigelse så hurtigt som muligt. Gennem et realistisk jobafklaringsforløb, i samarbejde med en konsulent fra +Care, er der fokus på identifikation og udvikling af dine personlige og arbejdsmæssige ressourcer samt kompetencer.

Vi udarbejder sammen en målrettet handlingsplan, der giver dig muligheder, inspiration og fornyet energi til at finde nye veje til et fremtidigt job. Vi hjælper dig med at udfolde dit fulde potentiale.